You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Reunión con el alcalde y los concelleiros de tráfico y urbanismo


Nos reunimos con el Ángel Currás Fernández, alcalde de Santiago de Compostela, María Pardo Valdés y Luis García Bello. La reunión duró una hora.

María Pardo Valdés, concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible, con competencias en Licenzas e Disciplina Urbanística, Vivenda, Rehabilitación, Cidade Histórica, Sostibilidade (Expropiacións, Planeamento, Parques e Xardíns, Medio Ambiente, Obras e Infraestruturas, e elaboración de estudos, xestión e pregos dos servizos básicos de Auga, Parques e Xardíns, Lixo, Alumeado e Abastecemento e Saneamento de Augas) , Sanidade, Patrimonio e Cemiterios. Voceira do Goberno municipal e da Xunta de Goberno.

Luis García Bello, concelleiro delegado da Área de Seguridade e Mobilidade, con competencias en Mobilidade, Tráfico, Servizo de Grúa e ORA, Policía, Bombeiros e Protección Civil.

La reunión fué en un tono mayormente cordial aunque se pusieron de manifiesto fuertes divergencias de criterio.

Pedimos dos cosas concretas:

  • Crear un canal de comunicación con el Concello
  • Que nos proporcionaran o PMUS


email

email

Buscar

Grupo en Facebook

Twitter

Videos Composcleta Santiago