You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

lunes, 13 de febrero de 2017

Unha persoa atropelada cada semana en Compostela

Podería ser un tirular chamativo, pero... é unha realidade ratificada polos datos que nos facilitou a

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061
 https://drive.google.com/file/d/0BzMmrnFyivD4Yy1oVHdJNkFuYXc/view?usp=sharing
Este é o resumo, en cada ano está o acceso ao mapa correspondente:

Ano
Peóns
44
39
51
48
66
45
49
50
Ciclistas
5
3
8
4
3
6
5
7

Xa o comentáramos en Novembro de 2014:     Cada siete días atropellan un peatón en Santiago

Dende ComposCleta queremos unha cidade mais segura para os peóns.
Queremos que se avance en facilitar a mobilidade ás persoas e se prioricen as accións sobre as persoas con deficultades de mobilidade. 
Iremos desenvolvendo propostas e facéndoas públicas neste blog para conseguir tamén unha cidade mais amable para os ciclistas.email

email

Buscar

Grupo en Facebook

Twitter

Videos Composcleta Santiago