You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

miércoles, 8 de junio de 2016

BARRIO DE SAN PEDRO: PROPOSTAS PARA UNHA MOBILIDADE EQUILIBRADA


Dende a Asociación Composcleta somos sensibles ás solucións de tráfico que se adoptan en Santiago de Compostela.
A situación da rúa de San Pedro e a solución que se adopte non pode sernos allea.
A continuación presentamos un ábaco de propostas coa finalidade de conseguir una cidade máis habitable para as persoas.


O documento presenta 7 mapas con distintas propostas de tráfico de maior a menor grao de intervención.
Todas as propostas teñen os seguintes obxectivos:
  • Eliminar os vehículos en tránsito polo barrio de San Pedro
  • Permitir aos vecinos e visitantes o acceso en coche a todas as viviendas e comercios do barrio.

Descripción dos mapas do documento:

1 SITUACIÓN DO BARRIO DE SAN PEDRO E RÚA DE SAN PEDRO
Obsérvade que a pesar da súa posición central: O barrio non ten unha alta concentración de habitantes A rúa de San Pedro é o enlace natural de Área Central coa cidade vella e o Ensanche. Indícanse tamén os viais de características urbáns que fan función de travesía, incrementando a conflictividad circulatoria. Incluída la propia Rúa de San Pedro.
2 AREA DE INFLUENCIA (BARRIO DE SAN PEDRO) E VIAL RÚA SAN PEDRO- BASQUIÑOS
Indícase a area afectada polas propostas: se extende a todo o barrio de San Pedro e rúa do Home Santo.
3 PROPOSTA A1
Bloqueo das rúas San Pedro, Rosario e Chufas Sentido único na rúa dos Concheiros. Impide tránsito de vehículos entre Virxe da Cerca e Rodrígez de Viguri. Rúa San Pedro con acceso rodado pero sen tránsito
4 PROPOSTA A2
Bloqueo das rúas San Pedro e Rosario Sentido único na rúa dos Concheiros. Impide tránsito de vehículos entre Virxe da Cerca e Rgez Viguri Rúa San Pedro con acceso rodado pero sen tránsito.
5 PROPOSTA B1
Bloqueo deas rúas San Pedro, Rosario e Chufas Sentido único na rúa dos Concheiros. Impide tránsito de vehículos entre Virxe da Cerca e Rgez Viguri Rúa San Pedro con acceso rodado e tránsito moderado.
6 PROPOSTA B2
Bloqueo das rúas San Pedro e Rosario Sentido único na rúa dos Concheiros. Impide tránsito de vehículos entre Virxe da Cerca e Rgez Viguri Rúa San Pedro con acceso rodado e tránsito moderado.
7 PROPOSTA C
Bloqueo da rúa San Pedro Sentido único na rúa dos Concheiros. Permite paso de bus por rúa do Rosario dende Rgez Viguri a Virxe da Cerca. Tránsito moderado na mitad da Rúa San Pedro
8 PROPOSTA E
Sen cortes de rúas. Sentido único na rúa dos Concheiros. Elimínase o tránsito de Virxe da Cerca a Rgez de Viguri. Permite tránsito dende Rgez de Viguri a Bonaval. Tránsito medio na Rúa San Pedro
9 SITUACIÓN INICIAL
Tránsito de vehículos bidireccional entre Virxe da Cerca e Rgez Viguri

email

email

Buscar

Grupo en Facebook

Twitter

Videos Composcleta Santiago